De onderwijsstore realiseert Peer to Peer coaching voor jongeren die vallen onder de categorie overbelaste jongeren.

 

Ouderejaars als coaches fungeren als rolmodel en gebruiken de eigen leerervaring op het gebied van het ondernemend handelen en het persoonlijk leiderschap als leidraad voor de coaching. Bovendien zijn eerste- en ook ouderejaars studenten (in tegenstelling tot Pluscoaches) niet gebonden aan een maximum uren, aan tijd en aan plaats. De leeropbrengst en ervaring kan na de studie ingezet worden, in het maatschappelijke veld of als participerend burger van de samenleving.

De coaching bijeenkomsten richten zich in het bijzonder op een ondernemende houding: Ondernemend zijn gaat over houding en gedrag. Waar ziet de student kansen en welke kansen weet hij/zij te benutten ? Een ondernemende houding helpt in het dagelijkse leven zoals thuis, op school, tijdens het werk. Als uitgangspunt en methodisch kader voor de coaching en intervisie is gekozen voor een pragmatisch aanpak: de methodiek van oplossingsgericht werken/kijken, systematisch werken en de motiverende gesprekvoering. Het coaching project richt zich op eerste- èn meerdere jaars studenten in de leeftijd van 16 t/m 21 jaar en dient meerdere doelen. Het doel van het coachen is het verbeteren van de prestaties en het ontwikkelen van het zelf lerend vermogen. Het gaat er in de coaching niet om dat de coach hulp gaat verlenen of de problemen van de ander gaat oplossen. De coach zich richt op het verbeteren van vaardigheden voor specifieke taken (terwijl de mentor een veel bredere taak heeft).