De onderwijsstore leidt ‘Wereldburgers’ op in een democratische samenleving. Wereldburger worden jongeren niet zomaar. Dat gaat niet vanzelf. Eveneens is een democratie ook geen vanzelfsprekendheid. 

Voor het opleiden van 'Wereldburgers'  zoeken wij de verbinding en de samenwerking met echte mensen, in en uit het echte leven en behandelen vraagstukken, die soms schuren, maar er toe doen. Door programma's te ontwikkelen in co-operatie en in co-creatie versterken we de maatschappelijke waardering. Sociaal economische samenwerking is duurzaam en verbindt. Wij geloven dat een samenleving zinvoller en sociaal veiliger is, als mensen zich verantwoordelijk en verbonden voelen.