De 21e eeuw vraagt om werknemers met een flexibele en zelfstandige ondernemende houding.

De onderwijsstore ondersteunt onderwijsinstellingen met het ondernemend leren als didactisch model. 

De 21e eeuw vraagt om zelfbewuste werknemers met een flexibele,  zelfstandige en ondernemende houding. Het probleemoplossend vermogen, creativiteit, flexibiliteit,  sociale en communicatieve vaardigheden zijn eigenschappen die de kansen op ondernemerschap vergroten. 

Dit ondernemend leren vraagt van de docent andere kaders. Wanneer we de student ondernemend handelen willen aanleren wordt ook van docenten een andere aanpak gevraagd. Jongeren staan voor de uitdaging sterker en onafhankelijker te worden en van docenten wordt verwacht hen daarbij te coachen en dat vraagt om scholingsdagen. De onderwijsstore biedt opleidingen handvatten voor ondernemend leren als didactisch model zodat ook docenten meegaan in deze verandering.  Het betekent dat docenten anders gaan denken over het inrichten van hun lessen.