MBO MET STUDENTEN & LEERLINGEN
 
 
♣ Een project met een hoge PR waarde zowel voor het bedrijf als voor de school.
♣ De school investeert in actief burgerschap in de omgeving van de school.
♣ Studenten - leerlingen kunnen resultaten toevoegen aan het portfolio.

De onderwijsstore draagt bij aan een democratische samenleving. Wereldburgers worden mensen niet zomaar. Dat gaat niet vanzelf. Eveneens is een democratie ook geen vanzelfsprekendheid. 

Tijdens projecten zoeken wij daarom de verbinding en de samenwerking met echte mensen, in en uit het echte leven en behandelen vraagstukken, die er toe doen. Zo versterken we de maatschappelijke waardering. Sociaal economische samenwerking is duurzaam en verbindt. Wij geloven dat een samenleving zinvoller en sociaal veiliger is, als mensen zich verantwoordelijk en verbonden voelen. 

In het kader van Maatschappelijk ondernemen hebben onze Peers een Kunstproject ontwikkeld. Studenten of leerlingen en het bedrijfsleven komen in contact met elkaar door het maken van verschillende Kunstwerken. Het Maken van Kunst wordt hier als middel ingezet om nader kennis te maken en te werken aan een gemeenschappelijk doel in (de directe omgeving ! van) het bedrijf. Het project resulteert in meerdere kunstwerken en foto’s van het project die opgehangen kunnen worden in het bedrijf. Het bedrijf kan er ook voor kiezen de school na afloop enkele kunstwerken / foto's te schenken die in samenwerking tot stand zijn gekomen.

Vooraf moet er een school in de omgeving van het bedrijf gevonden worden die bereid is mee te werken aan het project. Dat kan gedaan worden door het bedrijf zelf of door de ondernemers van de Onderwijsstore.

De lunch kan gezamenlijk genuttigd worden maar is niet noodzakelijk.

De Onderwijsstore schaft alle benodigde materialen aan. Deze kosten zijn te verwaarlozen en worden door het bedrijf vergoed.

Studenten en docenten worden voorbereid op het project door de Peers van de Onderwijsstore i.sm. het bedijf.