Inspiratiesessie Actief Burgerschap

Inspiratie sessie Burgerschap / studiedagen docententeams

De Onderwijsstore biedt, ter inspiratie, een inspiratiesessie aan voor docenten Burgerschap en/of hun leidinggevenden. Er zijn in overleg meerdere mogelijkheden. De les / sessie kan geven worden in het kader van een studiedag over 'Burgerschap in projectvorm'.

Doelstelling studiedag:

 • Docenten inzicht geven in de 4 dimensies van Burgerschap
 • Draagvlak creëren voor een grootschalig project 
 • Docenten inspireren en in co-operatie de gelegenheid geven invulling te geven aan eigen wensen, ideeën en  behoeften omtrent de thema’s

 Ook kunnen wij lessen verzorgen, met of zonder nabespreking, voor:

 • Studenten
 • Docenten + Studenten
 • Docenten + Leidinggevenden + Studenten

In beide gevallen onderzoekt de onderwijsstore onderstaande meerwaarde van Burgerschap in Projectvorm (m.m.v. Peers) met leidingevenden en docententeams.

Meerwaarde 

 • Studenten behalen burgerschap op een creatieve & unieke wijze.
 • De onderwijsinstelling geeft unieke & waardevolle invulling aan het programma.
 • Studenten leren elkaar kennen doordat ze 2 of 3 dagen lang co-operatief leren met elkaar; dit bevorderd de sociale veiligheid in de school.
 • Studenten komen in de ondernemende houding; leren zich flexibel op te stellen; werken samen.
 • De projecten verdienen publiciteit zowel intern als extern.
 • Imago verbetering van studenten MBO.