De Onderwijsstore heeft een projectprogramma ontwikkeld voor het (V)MBO.

Aanleiding hiervoor zijn twee maatschappelijke ontwikkelingen die kenmerkend zijn voor de afgelopen decennia. De eerste is individualisering, waardoor de betrokkenheid op elkaar, en op de politiek in het bijzonder is afgenomen. De tweede is de omvangrijke allochtone populatie, die minder bekend is met de burgerschapstraditie.

Hiervoor heeft de onderwijsstore 4 dynamische projecten ontwikkeld die gestoeld zijn op de 4 dimensies van Burgerschap. Met dit project  wordt de verbinding met partners in de directe omgeving van de school / de opleiding  gelegd. Studenten / leerlingen worden uitgedaagd  ondernemend te handelen waardoor het zelfvertrouwen onder leerlingen / MBO studenten wordt versterkt. Tijdens de projecten worden tevens Peers ingezet om de groepen te begeleiden en wordt intensieve samenwerking aangegaan met maatschappelijke organisaties, ondernemers, gastsprekers, (stage)instellingen, de lokale politiek, het bedrijfsleven, kunstenaars, de vrijwilligerscentrale etc .

De Onderwijsstore volgt de trends en ontwikkelingen in onderwijs en samenleving. Tijdens deze projecten(onderwijs) wordt een beroep gedaan op de communicatieve / sociale vaardigheden van de studenten, het probleemoplossend vermogen, ondernemerschapvaardigheden en is er aandacht voor ervaringsgericht en competentiegericht leren. De 21ste eeuw skills nemen een belangrijke plaats in en de diverse werkvormen (Social Media, maken van beeldmateriaal, volgen van workshops, verbindende gesprekken voeren) dragen bij aan het uitbreiden van deze skills.