Afdeling Uitgeverij (nu alleen het logo nog aanpassen ;-), is opgericht in 2003 door een tweetal docenten van het ROC van Amsterdam. Doel was om studenten van de opleiding Sociaal Cultureel Werk (MBO 4) te voorzien van betaalbaar, goed en toegankelijk studiemateriaal. In 2006 is een derde docent de uitgeverij komen versterken. Er is toen in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam studiemateriaal ontwikkeld voor de opleiding Jongerenwerk (MBO Niveau 2). De publicaties zijn gebruikt tot ongeveer 2012.

Eind 2014 is besloten de uitgeverij te behouden en weer actief nieuw materiaal te gaan uitgeven omdat creatieve geesten de ruimte moeten krijgen. Het hoort bij de nieuwe tijd. Een tijd waarin allerlei creatieve middelen moeten worden ingezet om het brood mee te verdienen. Anno 2015 stelt de uitgeverij zich ten doel kleine oplagen en publicaties voor jongeren,  het onderwijs, hulpverlening, welzijn en/of maatschappelijke doelen, mogelijk te maken en als zodanig publicaties betaalbaar te houden. Jongeren maar ook docenten, trainers en andere geïnteresseerden, die graag het eigen werk beschermd willen zien en naar eigen inzicht de inhoud willen vormgeven, kunnen zich bij de uitgeverij melden. 

 

Afdeling Uitgeverij voor jeugd & jongeren !


Ben jij iemand die iets te vertellen heeft omdat je bijvoorbeeld: gedichten schrijft, songteksten, een boek op de markt wilt brengen, een methode hebt ontwikkeld, trucs hebt bedacht of CD hoesjes ontwerpt, dan kan je bij ons terecht.

Heb je een idee voor een publicatie dan kan je altijd contact met ons opnemen.  Samen kijken we naar de vormgeving, de haalbaarheid en de prijs.  Jouw eigen verhaal wordt beschermd en niemand heeft het recht dit zomaar over te nemen. Daarnaast kan je via de website van de uitgeverij (en/of onderwijsstore) en je eigen sociale media jouw eigen publicatie verkopen. Kortom, laat ons je plannen weten:

Uitgeverijeigenwijs@gmail.com

 

Publicaties voor trainers, onderwijsinstellingen en andere belangstellenden 

 

De publicaties (boeken, trainersmateriaal, werkboeken, posters, folders, E-Books, CD ROM’s etc.) van Uitgeverij Eigenwijs worden beschermd door een ISBN nummer.

De uitgeverij heeft geen winstoogmerk. De kosten die gemoeid zijn om de publicaties te beschermen (met een ISBN nummer) zijn voor rekening van de uitgeverij. Bij elk aanbod wordt nagegaan of het binnen het doel van de uitgeverij past. Elke uitgave wordt begeleid door de medewerkers van de uitgeverij en getoetst op het Nederlands. De uitgeverij verzorgt de lay-out. Met elke schrijver wordt een overeenkomst gesloten over vergoeding als auteur. De auteur zelf draagt de kosten voor de 1e minimale afname.

Uitgeverijeigenwijs@gmail.com

 

Foto materiaal1.JPG

Te bestellen bij de Afdeling Uitgeverij van de Onderwijsstore

Materiaal ter inspiratie om projectmatig werken op het gebied van Loopbaan

& Burgerschap in teams bespreekbaar te maken

Minimale afname 20 stuks

Per set van 20 stuks € 55,-

Over de eigenaren

De Uitgeverij wordt gerund door 3 freelancers en zijn te benaderen via het emailadres van de Uitgeverij of de Onderwijsstore

Paulien Klap is sinds 2006 werkzaam op het MBO. Zij heeft de opleiding jongerenwerk ontwikkeld en heeft ruim 15 jaar ervaring met het jongerenwerk in de grote stad en platteland. Sinds 2010 werkt zij bij het ROC van Amsterdam. Zij is auteur van onderwijsmateriaal, is werkzaam voor de 'creatieve industrie' en is projectleider Burgerschap en Ondernemerschap. Sinds 2012 heeft zij een eigen bedrijf: PKcreatie en co-creëert i.s.m. collega-ondernemers en Peers innovatieve projecten voor de Onderwijsstore.

Imelda de Jonge is werkzaam geweest bij diverse welzijns- en onderwijsinstellingen en is in 2013 als zelfstandige verder gegaan. Zij is naast haar werkzaamheden voor het MBO (als docent, toets ontwikkelaar en assessor) werkzaam in de cultuureducatie, ondersteunt jongeren die vastlopen in het onderwijs en ontwikkeld, co-creëert en initieert i.s.m. collega-ondernemers en Peers verbindende opleidings- en leertrajecten voor ‘de Onderwijsstore’.

Fons Hehenkamp was sinds 1989 werkzaam in het MBO onderwijs. Daarvoor heeft hij ruim 15 jaar in het opbouwwerk en buurthuiswerk gewerkt. Zijn interesse voor ICT en vormgeving heeft hij opgedaan in het onderwijs, waar hij digitale lesopdrachten en digitale methodes heeft ontwikkeld. Ook landelijk is hij actief betrokken geweest bij diverse ontwikkelingen op dit gebied. Fons verzorgde tot en met 2016 de lay-out en de vormgeving voor de uitgeverij.